/troelsbjerre/

Biografi

Jeg er landskabsfotograf - i ordets bredeste forstand. Ikke typen der jagter det sensationelle og spektakulære bag fjerne horisonter. Mit blik er i stedet rettet imod det almindelige danske landskab, som jeg kender indgående. Men jeg er nu også af den overbevisning, at en dybere relation giver dybere indsigt og dermed afsæt for mere interessante billeder. I min optik er det ofte billeder, der er åbne for fortolkning og tvetydige, men samtidig konkrete (rene abstraktioner rører mig ikke) og med fokus på det væsentlige fremfor ligegyldige detaljer (velvidende at denne sondring er særdeles subjektiv).

Mit fokus er rettet imod det komplekse samspil mellem natur og kultur i et landskab, hvor det til tider kan være svært at afgøre, hvad der er hvad. Det er rettet imod måden, hvorpå vi forvalter den sparsomme plads vi har. Og imod de dybe spor vi sætter på jordens biologiske og fysiske systemer – spor så dybe, at vi er blevet en geologisk kraft, der er definerende for den tid vi lever i: Antropocæn. 


Med det udgangspunkt er mulighederne ubegrænsede i vores lille og tætbefolkede land, hvor hver en kvadratmeter tjener mennesket, og hver en kvadratmeter er forandret til ukendelighed i forhold til det landskab, der mødte vores forfædre, da de indvandrede for godt 14.000 år siden.

Til trods for den dramatiske baggrund er det dog ikke megafonen, der er min foretrukne kommunikationsform. Jeg er mere lavmælt. Det finder jeg passende, da jeg ikke kender svarene. Jeg stiller blot spørgsmålene. 

Og for resten er jeg selvlært. Jeg har ingen uddannelse fra et kunstakademi, som jeg kan støtte mig til, og som kan give mig kunstnerisk legitimitet. Det kan jeg leve med. Jeg skal ikke leve af det. Det er min baggrund som geolog, der er mit levebrød. Noget helt andet? Egentlig ikke. Blot en anden facet af den komplekse virkelighed, jeg er optaget af at forstå.

Using Format